Pályázatok várható megjelenése

Aktuális pályázatokról bővebben

Várjuk érdeklődését!

Várható megjelenés Pályázat kódja Pályázat megnevezése Pályázók köre Támogatási összeg Támogatott pályázatok száma
2015.04. 1.2.1/A KKV-k termelési kapacitásának bővítése feldolgozóipari tevékenységet folytató KKV-k
szabad vállalkozói zónák területén működő KKV-k
átlag
30-35 millió Ft
1330 db
2015.04. 1.2.1/B KKV-k munkahelyteremtő beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban szabad vállalkozási zónák területén működő KKV-k 1,5 millió/új munkahely max.
100 millió Ft.
400 db
2015.04. 1.3.1 KKV-k piaci megjelenésének támogatása piacképes termékkel és export-árbevétel növekedési potenciállal rendelkező KKV-k, egyéni vállalkozók, szövetkezetek átlag
5-7 millió Ft
600 db
2015.04. 5.3.3 Jogszerű foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek 305-350 millió Ft  
2015.06. 1.2.2 Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezős iparterületek megújítása Ipari park címmel rendelkező, többségben magántulajdonban lévő vállalkozások
iparterületek tulajdonosait képviselő vállalkozások
átlag
158,7millió Ft
35 db
2015.06. 1.2.3 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása Logisztikai szolgáltató központok és ilyen minősítés hiányában a logisztikai szolgáltatók   6 db
2015.06. 4.1.1 Épületenergetikai fejlesztések KKV-k   1400 db
2015.06. 4.1.2 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva KKV-k   1400 db
2015.06. 4.1.3 Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KKV-k   1400 db
2015.06. 5.1.3 Társadalmi vállalkozások ösztönzése vállalkozások
non-profit gazdasági
közhasznú és civil szervezetek
szociális szövetkezetek
  95 db
2015.05. koordináló szervezetek
2015.10.
mentor- szervezetek
1.1.2 Vállalkozói mentorálas a mikro- és kisvállalkozások részére kamarák
érdekképviseletek
szakmai szervezetek
gazdasági társaságok
átlag
171 millió Ft
régiónként
1 db
2015.07. 1.3.2 Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatás nyújtásának támogatása feldolgozó ipari ágazatban működő klaszterek, klasztertagok kis- és középvállalkozások, melyek klaszter menedzsment tevékenységet látnak el   25 db
2015.07. 1.3.3 Beszállítói integrátorok és beszállító KKV-k támogatása beszállítói integrátorok: beszállítói múlta rendelkező
nagyvállalatok és KKV-k
beszállító vállalkozások: beszállítói múlta rendelkező, vagy a támogatás révén beszállítóvá váló KKV-k
  30 db integrátor
300 db
beszállító
2015.07. 2.1.3 Iparjog vállalkozások
magánszemélyek - korlátozásokkal
közfinanszírozású kutatóhelyek
átlag
1-2 millió Ft
250 db
2015.07. 2.2.1 K+F Versenyképességi és Kiválósági
Együttműködések - integrált projektek
közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek, vállalkozások átlag
250-300 millió Ft
100 db
2015.07. 2.2.2 K+F Versenyképességi és Kiválósági
Együttműködések - társadalmi kihívások
közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek, vállalkozások átlag
500 millió Ft
30 db
2015.07. 2.3.2 Stratégiai K+F műhelyek kiválósága felsőoktatási intézmények
közfinanszírozású és nonprofit kutatóhelyek
300-400 millió Ft 25-50 db
2015.07. 2.3.3 K+I infrastruktúra megerősítése - nemzetköziesedés, hálózatosodás költségvetési szervek és intézményeik (felsőoktatási intézmények, MTA kutatóintézetek, -központok) 25-1000 millió Ft  
2015.07. 3.1.2/ Kombinált IKT cégek által előállított termékek, szolgáltatások piacosításának célzott támogatása IKT KKV-k (TEÁOR főtevékenység szerint) 8-10 millió Ft 200 db
2015.07. 3.2.2/A/ Kombinált Vállalati folyamatmenedzsment és e- kereskedelem támogatása KKV-k VNT: 1-13 mFt
VT: 1-18 mFt
700 db
2015.07. 3.2.2/B/ Kombinált Vállalati mobilalkalmazás fejlesztések és bevezetések támogatása KKV-k VNT: 1-10 mFt
VT: 1-13 mFt
400 db
2015.07. 3.2.3/A/ Kombinált Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása IKT szolgáltató cégek VNT: 20-180 mFt
VT: 25-200 mFt
12 db
2015.07. 3.4.1/ Kombinált Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése IKT vállalkozások (TEÁOR főtevékenység szerint) 10-3000 mFt 250 db
2015.08. 7.3.1 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése önkormányzatok
non-profit szervezetek
központi költségvetési szervek
  4-5 db
2015.08. 7.4.1 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése nemzeti park igazgatóságok
geoparkok kezelőszervezetei
  5-6 db
2015.09. 1.3.4 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése non-profit szervezetek max.
100 millió Ft
20-30 db
2015.09. 2.1.6/ Kombinált Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása innovatív vállalkozások    
2015.09. 3.1.3/A/ Kombinált IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása két évnél nem régebben alapított vagy induló IKT KKV-k
(TEÁOR főtevékenység szerint)
2-20 millió Ft 100 db
2015.09. 3.1.3/B/ Kombinált Az informatikai ágazatban működő KKV-k nemzetközi piacokra való belépésének támogatása legalább két éve működő IKT KKV-k (TEÁOR
főtevékenység szerint)
VNT: 4-30 mFt
VT: 7-60 mFt
150 db
2015.09. 5.2.4 Gyakornoki program pályakezdők támogatására KKV-k 3-3,5 millió Ft 2900 fő
2015.10. 1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése Inkubátorházat üzemeltető gazdasági társaságok
vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezetek
egyesületek
alapítványok
átlag
85 millió Ft
25 db
2015.10. 2.1.5 Innovációs ökoszisztéma
(start-up és spin-off)
vállalkozások
közfinanszírozású kutatóhelyek - felsőoktatási intézmények
MTA (kutatóintézetek, -központok)
átlag
20 millió Ft
300 db
2015.10. 2.3.4 Felsőoktatási és ipari együttműködési
Központ - Kutatatási infrastruktúra fejl.
vállalatok, közfinanszírozású kutatóhelyek, ezek konzorciuma 5-8 Mrd Ft 3-4 db
2015.11. 3.2.3/B/ Kombinált Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerű IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében KKV-k átlag
1,2 millió Ft
1600 db
2015.11. 1.2.1/ Kombinált KKV-k termelési kapacitásának bővítése
Kombinált mikrohitel- termék keretében
feldolgozóipari tevékenységet folytató KKV-k
szabad vállalkozói zónák területén működő KKV-k
élelmiszeripari, Annex I. végterméket előállító középvállalatok és nem szolgáltató, kereskedelmi
szektorban működő KKV-k
átlag
30-35 millió Ft
330 db
2015.12. 2.1.1 Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása innovatív vállalkozások átlag
100 millió Ft
250 db
2015.12. 2.1.2 Vállalatok együttműködésben végzett
K+F+I tevékenységének támogatása
innovatív vállalkozások, kutatóhelyek és ezek konzorciumai átlag
200 millió Ft
125 db
2015.12. 2.1.4 Innováció voucher kkv-k
magánszemélyek
átlag
6,6 millió Ft
450 db
2015.12. 2.3.1 Nemzetközi K+F Kapcsolatok fejlesztése vállalkozások
költségvetési szervek és intézményeik
non-profit szervezetek
közalapítvány
egyházi felsőoktatási intézmény
3-300 millió Ft több
100 db
2015.12. 5.2.3 Fiatalok vállalkozóvá válása - Vállalkozás indítási költségeinek támogatása A GINOP- 5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által létrehozott vállalkozások   960 db
2015.12. 5.3.2 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régióban - Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál KKV-k átlag
8,5 millió Ft
350 db
Ssz. Pályázati azonosító Pályázat címe Keretösszeg (Mrd Ft) Eljárásrend Meghirdetés tervezett ideje Kedvezményezett Szakmai elvárások
1. GINOP- 3.2.1 Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztõ program KKV-knak 2 kiemelt 2015. február Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK),
Informatika a Társadalomért Egyesület,
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
A KKV-k innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az IKT eszközök és alkalmazások készségszintû és professzionális használatának, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történõ beilleszkedésének javítása.
2. GINOP- 1.1.1 Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése 2,2 standard (egyfordulós) 2015. március    
3. GINOP- 2.6.3 ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt, 2. fázis 34,58 kiemelt 2015. március ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Az ELI-ALPS nagyprojekt 2. fázisa a GINOP 2-es prioritás nevesített nagyprojektje. A nagyprojekt szakaszolt projektként valósul meg.
4. GINOP- 5.1.1 Út a munkaerõpiacra 102 kiemelt 2015. március Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM),
a kormányhivatalok foglalkoztatási, munkaerõ-piaci feladatok ellátására kijelölt szakigazgatási szervei
A felhívás célja a hátrányos helyzetû álláskeresõk, különösen az alacsony iskolai végzettségûek foglalkoztathatóságának javítása a munkaerõ-piaci eszközök hatékonyságának javítása mellett, valamint a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elõsegítése
5. GINOP- 6.1.2 A digitális szakadék csökkentése 8,95 kiemelt 2015. március Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal (NSZFH),
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM),
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ)
A konstrukció alapvetõ célja a hátrányos helyzetû felnõttek digitális kompetenciáinak fejlesztése
6. GINOP- 6.2.1 Részvétel az OECD Felnõttek Képesség- és Kompetenciamérése programjában (PIAAC) 1,1 Keretösszegbõl VEKOP: 0,3 Mrd Ft kiemelt 2015. március Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal (NSZFH),
Központi Statisztikai Hivatal (KSH),
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
A PIAAC vizsgálat alapján készült adatbázisok az oktatáspolitika illetve a foglalkoztatáspolitika számára fontos következtetések levonására lesznek alkalmasak. A felmérés lehetõvé teszi a képzésekkel kapcsolatos intézkedések jobb megalapozását és célzását, valamint ezáltal a képzésre fordított források hatékonyabb felhasználását
7. GINOP- 1.2.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése 80 egyszerûsített (könnyített) 2015. április    
8. GINOP- 1.2.2 Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtõ beruházásainak támogatása a szabad vállalkozási zónákban 5 egyszerûsített (könnyített) 2015. április    
9. GINOP- 1.3.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 5 egyszerûsített (könnyített) 2015. április    
10. GINOP- 5.1.2 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése – támogató szolgáltatások 1 kiemelt 2015. április Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nkft. A kiemelt projekt célja, hogy a társadalmi célú vállalkozások számára szakmai tanácsadást és mentorálást biztosítson a pályázat útján támogatott projektek eredményes végrehajtása érdekében
11. GINOP- 5.3.3 Jogszerû foglalkoztatást célzó szolgáltatásnyújtás támogatása 5,5 standard (egyfordulós) 2015. április    
12. GINOP- 6.1.3 Idegen nyelvi készségek fejlesztése 4 kiemelt 2015. április Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal (NSZFH),
Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM)
A konstrukció célja a felnõtt lakosság idegen nyelvi kompetenciáinak fejlesztése
13. GINOP- 1.3.5 Nemzeti turisztikai marketing és keresletösztönzõ program 8,35 kiemelt 2015. május Magyar Turizmus Zrt. A KKV-k egyedi akcióinál hatékonyabb a nemzeti turisztikai marketing szervezet által összehangolt, célzott és professzionálisan felépített marketing megjelenés. A vállalkozások külpiaci marketing kommunikációja az MT Zrt. által összehangoltabban, koordináltabban jut el a piacra. Ehhez hozzáadott értéket jelent az MT Zrt. meglévõ kapcsolatrendszere és szakmai hozzáértése.
14. GINOP- 8.1.1 Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása HITEL 10 pénzügyi közvetítés 2015. május    
15. GINOP- 8.2.4-3.4.1 Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése keretében finanszírozott kombinált hitel 47,4 pénzügyi közvetítés 2015. május    
16. GINOP- 8.3.4-3.1.2 IKT cégek által elõállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel 1,72 pénzügyi közvetítés 2015. május    
17. GINOP- 8.3.4-3.2.2 Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel 5 pénzügyi közvetítés 2015. május    
18. GINOP- 8.3.4-3.2.3 Vállalati mobilalkalmazás fejlesztések és bevezetések támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel 2,5 pénzügyi közvetítés 2015. május    
19. GINOP- 8.3.4-3.2.4 Felhõalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel 1,5 pénzügyi közvetítés 2015. május    
20. GINOP- 8.4.1 Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése HITEL 44 pénzügyi közvetítés 2015. május    
21. GINOP- 1.2.4 Ipari parkok fejlesztése, illetve barnamezõs iparterületek megújítása 6 standard (egyfordulós) 2015. június    
22. GINOP- 1.2.5 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása 4 standard (egyfordulós) 2015. június    
23. GINOP- 3.1.1 Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttmûködés ösztönzése és támogatása 2,84 Keretösszegbõl VEKOP: 0,84 Mrd Ft kiemelt 2015. június Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ),
Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége
Együttmûködések kialakításának állami támogatása az alap-, közép- és elsõsorban felsõfokú oktatási intézmények, valamint a környezetükben mûködõ IKT vállalkozások között.
24. GINOP- 3.3.1 Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bõvítése 2 kiemelt 2015. június Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) A közösségi IKT hozzáférési pontok infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése, azokon keresztül az e-Befogadás erõsítése
25. GINOP- 4.1.1 Épületenergetikai fejlesztések 6 standard (egyfordulós) 2015. június    
26. GINOP- 4.1.2 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva 6 standard (egyfordulós) 2015. június    
27. GINOP- 4.1.3 Helyi hõ- és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal 6 standard (egyfordulós) 2015. június    
28. GINOP- 5.1.3 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése 6 standard (egyfordulós) 2015. június    
29. GINOP- 8.1.4-2.1.6 Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel 20 pénzügyi közvetítés 2015. június    
30. GINOP- 8.4.4-1.2.3 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése keretében finanszírozott kombinált hitel 30 pénzügyi közvetítés 2015. június    
31. GINOP- 1.1.2 Vállalkozói mentorálás a mikro- és kisvállalkozások részére 1,3 Keretösszegbõl VEKOP: 0,1 Mrd Ft standard (egyfordulós) 2015. július    
32. GINOP- 1.3.2 Professzionális klaszterszervezetek minõségi szolgáltatásnyújtásának támogatása 2 standard (egyfordulós) 2015. július    
33. GINOP- 1.3.3 Beszállítói integrátorok és beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása 8 standard (egyfordulós) 2015. július    
34. GINOP- 2.1.3 Iparjog 1 egyszerûsített (könnyített) 2015. július    
35. GINOP- 2.2.1 K+F versenyképességi és kiválósági együttmûködések – integrált projektek 25 standard (egyfordulós) 2015. július    
36. GINOP- 2.2.2 K+F versenyképességi és kiválósági együttmûködések – társadalmi kihívások 15 standard (egyfordulós) 2015. július    
37. GINOP- 2.3.2 Stratégiai K+F mûhelyek kiválósága 10 standard (egyfordulós) 2015. július    
38. GINOP- 2.3.3 K+I infrastruktúra megerõsítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás 25 standard (egyfordulós) 2015. július    
39. GINOP- 3.1.2 IKT cégek által elõállított termékek és szolgáltatások piacosításának célzott támogatása kombinált hiteltermék keretében 1,15 standard (egyfordulós) 2015. július    
40. GINOP- 3.2.2 Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem támogatása kombinált hiteltermék keretében 4 egyszerûsített (könnyített) 2015. július    
41. GINOP- 3.2.3 Vállalati mobilalkalmazás-fejlesztések és bevezetések támogatása kombinált hiteltermék keretében 2 standard (egyfordulós) 2015. július    
42. GINOP- 3.2.4 Felhõalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében 1 standard (egyfordulós) 2015. július    
43. GINOP- 3.4.1 Újgenerációs NGA és körzet-hálózatok fejlesztése kombinált hiteltermék keretében 68 standard (egyfordulós) 2015. július    
44. GINOP- 6.1.1 Alacsony képzettségûek és közfoglalkoztatottak képzése 30 kiemelt 2015. július Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), Belügyminisztérium (BM) Az intézkedés kiemelt célja a közfoglalkoztatásban résztvevõk részére szakképzettség megszerzését segítõ képzési és kompetenciafejlesztési, illetve a közfoglalkoztatásból történõ kivezetést támogató, a képzésekhez szorosan köthetõ  személyes szolgáltatások kialakítása és nyújtása folyamatos jelleggel összhangban a vonatkozó országspecifikus ajánlással.
45. GINOP- 7.1.1 Tartós állami tulajdonú kulturális örökségek turisztikai hasznosítása 10 kiemelt 2015. július Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ A nemzetközi vonzerõ elérése érdekében a projekt rendelkezzen valós keresleti megalapozottsággal, valamint jól meghatározott célcsoport szegmentációval
46. GINOP- 8.3.4-3.1.3 IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel 1 pénzügyi közvetítés 2015. július    
47. GINOP- 8.3.4-3.1.4 Az informatikai ágazatban mûködõ mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása keretében finanszírozott kombinált hitel 2,5 pénzügyi közvetítés 2015. július    
48. GINOP- 1.2.3 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bõvítése kombinált hiteltermék keretében 20 egyszerûsített (könnyített) 2015. augusztus    
49. GINOP- 2.1.6 Vállalatok önálló innovációs tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében 13,3 standard (egyfordulós) 2015. augusztus    
50. GINOP- 3.4.2 Intézmények hálózati hozzáféréseinek, kapcsolatainak fejlesztése 2,86 Keretösszegbõl VEKOP: 0,86 Mrd Ft kiemelt 2015. augusztus NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,
MVM Net Távközlési Szolgáltató Zrt.,
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI),
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Mûsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.
Nagy sávszélességû kapcsolat biztosítása az ellátatlan állami intézményeknél
51. GINOP- 3.4.3 Kormányzati hálózatok konszolidációja, kapacitásainak, teljesítményének növelése 4,29 Keretösszegbõl VEKOP: 1,29 Mrd Ft kiemelt 2015. augusztus NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.,
MVM Net Távközlési Szolgáltató Zrt.,
„ANTENNA HUNGÁRIA” Magyar Mûsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.,
Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.
Az állami hálózat-konszolidáció kiteljesítése, a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat továbbfejlesztése, bõvítése, kapacitásainak növelése
52. GINOP- 7.2.1 Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése 3 kiemelt 2015. augusztus Magyar Természetjáró Szövetség,
Magyar Vitorlás Szövetség,
Magyar Kajak-Kenu Szövetség,
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.,
Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Szövetség
A konstrukcióval elérendõ cél: több megyét érintõen komplex szolgáltatások nyújtása, valamint látogatószám, tartózkodási idõ és vásárlóerõ generálása
53. GINOP- 7.3.1 Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése 4 standard (egyfordulós) 2015. augusztus    
54. GINOP- 7.4.1 Nemzeti parkok komplex turisztikai fejlesztése 4,5 standard (egyfordulós) 2015. augusztus    
55. GINOP- 1.3.4 Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése 2 standard (egyfordulós) 2015. szeptember    
56. GINOP- 3.1.3 IKT start-up vállalkozások nemzetközi megmérettetésének támogatása kombinált hiteltermék keretében 1 standard (egyfordulós) 2015. szeptember    
57. GINOP- 3.1.4 Az informatikai ágazatban mûködõ mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi piacokra való belépésének támogatása kombinált hiteltermék keretében 1,7 standard (egyfordulós) 2015. szeptember    
58. GINOP- 5.2.4 Gyakornoki program pályakezdõk támogatására 10 egyszerûsített (könnyített) 2015. szeptember    
59. GINOP- 8.3.4-3.2.5 Felhõalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerû IT alkalmazások, megoldások terjesztések és bevezetése a KKV-k körében keretében finanszírozott kombinált hitel 2,5 pénzügyi közvetítés 2015. szeptember    
60. GINOP- 2.1.5 Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off) 6 egyszerûsített (könnyített) 2015. október    
61. GINOP- 2.3.4 Felsõoktatási és Ipari Együttmûködési Központ – kutatási infrastruktúra fejlesztése 21 standard (egyfordulós) 2015. október    
62. GINOP- 3.2.5 Felhõalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, e-számlázás, e-aláírás és egyéb korszerû IT alkalmazások megoldások terjesztése és bevezetése a KKV-k körében kombinált hiteltermék keretében 2 egyszerûsített (könnyített) 2015. november    
63. GINOP- 2.1.1 Vállalatok önálló K+F+I tevékenységének támogatása 25 standard (egyfordulós) 2015. december    
64. GINOP- 2.1.2 Vállalatok együttmûködésben végzett K+F+I tevékenységének támogatása 25 standard (egyfordulós) 2015. december    
65. GINOP- 2.1.4 Innovációs voucher 3 egyszerûsített (könnyített) 2015. december    
66. GINOP- 2.3.1 Nemzetközi K+F kapcsolatok fejlesztése 3,5 egyszerûsített (könnyített) 2015. december    
67. GINOP- 5.2.3 Fiatalok vállalkozóvá válása – vállalkozás indítási költségeinek támogatása 2,9 egyszerûsített (könnyített) 2015. december    
68. GINOP- 5.3.2 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergencia régiókban – rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál 3 egyszerûsített (könnyített) 2015. december    

File: